aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor concept / 15 MW offshore windturbine generator with Y structure for 2 wind turbines of the floating foundation

Zdjęcie o Model sprawiedliwy turbiny wiatrowej SCD nezzy2 twin-rotor od producenta aerodyn.
Zdjęcie zostało załadowane przez Silvio.Matysik w dniu 30.09.2018.

Chcesz użyć tego zdjęcia?

Nie ma problemu! Możesz użyć naszych zdjęć!
Chcesz użyć zdjęcia w magazynie, gazecie lub blogu?
Czy to cyfrowe czy drukowane - dajemy Ci taką możliwość:

Dowiedz się więcej

Opis

aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor concept / 15 MW offshore windturbine generator with Y structure for 2 wind turbines of the floating foundation

Zdjęcia z albumu

aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor
Zdjęcie, Model sprawiedliwy
aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor
Zdjęcie, Model sprawiedliwy
aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor
Zdjęcie, Model sprawiedliwy
aerodyn SCD nezzy2 twin-rotor
Zdjęcie, Model sprawiedliwy